چهارشنبه 08 آذر 1402
EN

خبرگزاري

زائرین عتبات برای انجام تستpcr صرفا به مراکز مجاز مراجعه نمایند.

زائرین عتبات برای انجام تستpcr صرفا به مراکز مجاز مراجعه نمایند.

ابوالفضل نوفرستی مدیر حج و زیارت استان خراسان جنوبی ضمن تاکید به لزوم همراه داشتن گواهی تست منفی  pcr توسط زائرین اعزامی به عتبات دارای اعتبار 72ساعت قبل از سفر، از زائرین خواست برای دریافت گواهی این تست صرفا به مراکز و آزمایشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سطح استان مراجعه نمایند. وی اظهار داشت: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر جعلی بودن تست ارائه شده توسط برخی زائرین انفرادی در فرودگاه های عراق و دیپورت آنان به کشور  از زائرین خواست از مراجعه به اشخاص یا مراکز فاقد مجوز خودداری و پیگیری دریافت گواهی تست pcr  را صرفاً از مراکز دارای مجوز دنبال نمایند تا دچار مشکلات بعدی در کشور عراق نگردند.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

David Chance
David Chance چهارشنبه, 16 شهریور,1401 12:55
Nina Johnson
Nina Johnson پنجشنبه, 17 شهریور,1401 07:06
Manuel Ellison
Manuel Ellison پنجشنبه, 17 شهریور,1401 14:06
Linda Hobbs
Linda Hobbs چهارشنبه, 23 شهریور,1401 01:33
Rosie George
Rosie George شنبه, 16 مهر,1401 15:35
Melissa Taylor
Melissa Taylor چهارشنبه, 20 مهر,1401 04:43
Genevieve Thoms
Genevieve Thoms شنبه, 23 مهر,1401 14:52
Richard Olson
Richard Olson یکشنبه, 24 مهر,1401 17:38
William Echols
William Echols دوشنبه, 25 مهر,1401 03:23
Patricia Martinez
Patricia Martinez جمعه, 29 مهر,1401 00:11
Johnny Harr
Johnny Harr جمعه, 29 مهر,1401 06:55
William Hubbard
William Hubbard شنبه, 30 مهر,1401 06:01
Ronald Saunders
Ronald Saunders ﺳﻪشنبه, 03 آبان,1401 12:53
Joseph Marts
Joseph Marts پنجشنبه, 05 آبان,1401 17:05
Jessie Robinson
Jessie Robinson شنبه, 07 آبان,1401 07:42
Dominique Martucci
Dominique Martucci شنبه, 07 آبان,1401 11:22
Lonnie Ogden
Lonnie Ogden یکشنبه, 08 آبان,1401 01:33
Effie Sellers
Effie Sellers یکشنبه, 08 آبان,1401 13:32
Kenneth Delorenzo
Kenneth Delorenzo دوشنبه, 09 آبان,1401 05:38
Timothy Murray
Timothy Murray دوشنبه, 09 آبان,1401 22:13
Kimberly Baker
Kimberly Baker چهارشنبه, 11 آبان,1401 06:59
Bessie McMorris
Bessie McMorris چهارشنبه, 11 آبان,1401 08:15
Lee Jonson
Lee Jonson شنبه, 14 آبان,1401 17:12
Daniel Townsend
Daniel Townsend چهارشنبه, 18 آبان,1401 05:36
Tiffany Smith
Tiffany Smith پنجشنبه, 26 آبان,1401 08:06
Joy McBride
Joy McBride پنجشنبه, 26 آبان,1401 09:11
Fern Curtis
Fern Curtis جمعه, 04 آذر,1401 21:06
Sarah Norrell
Sarah Norrell شنبه, 05 آذر,1401 16:12
James Melendez
James Melendez دوشنبه, 07 آذر,1401 07:23
Helen Mazur
Helen Mazur چهارشنبه, 09 آذر,1401 04:01
Ashley Jones
Ashley Jones جمعه, 11 آذر,1401 09:43
Howard Cover
Howard Cover شنبه, 12 آذر,1401 16:23
Michael Green
Michael Green یکشنبه, 20 آذر,1401 09:16
Kelly Hubbard
Kelly Hubbard جمعه, 25 آذر,1401 02:10
Kenneth Young
Kenneth Young یکشنبه, 27 آذر,1401 04:43
Leslie Cantu
Leslie Cantu یکشنبه, 27 آذر,1401 09:56
Irene Morris
Irene Morris پنجشنبه, 01 دی,1401 09:51
Jamie Slusher
Jamie Slusher پنجشنبه, 01 دی,1401 21:02
Paul Sink
Paul Sink جمعه, 02 دی,1401 10:06
Frances Holmes
Frances Holmes جمعه, 16 دی,1401 23:06
Adelaide Kamen
Adelaide Kamen چهارشنبه, 21 دی,1401 13:34
Alan Tutor
Alan Tutor پنجشنبه, 22 دی,1401 20:34
William Hawes
William Hawes جمعه, 23 دی,1401 07:02
Anthony Martinez
Anthony Martinez جمعه, 14 بهمن,1401 16:24
Anthony Vitagliano
Anthony Vitagliano شنبه, 15 بهمن,1401 04:59
Kathleen Scott
Kathleen Scott ﺳﻪشنبه, 18 بهمن,1401 09:40
Susan Washer
Susan Washer ﺳﻪشنبه, 18 بهمن,1401 23:03
Ruby Tyler
Ruby Tyler چهارشنبه, 26 بهمن,1401 05:24
Linda Spotts
Linda Spotts چهارشنبه, 03 اسفند,1401 22:59
Alexander Johnson
Alexander Johnson پنجشنبه, 04 اسفند,1401 18:58
Rosa Fortenberry
Rosa Fortenberry شنبه, 06 اسفند,1401 12:29
Anna Herring
Anna Herring چهارشنبه, 10 اسفند,1401 08:12
Kenneth McPeek
Kenneth McPeek چهارشنبه, 10 اسفند,1401 09:11
Mollie Lafrance
Mollie Lafrance پنجشنبه, 11 اسفند,1401 15:04
Freda Polak
Freda Polak جمعه, 12 اسفند,1401 14:59