یکشنبه 06 خرداد 1403
EN

.

خدمات حج و زیارت استان

فهرست خدمات حج و زیارت استان خراسان جنوبی:

 
عنوان و کد خدمت عنوان و کد زیر خدمت پاسخگو و شماره تماس

پیش ثبت نام و ودیعه گذاری (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)

17041325000

نقل و انتقال سند - 17041325103

محمد حسن صنعتی - 32424410

پایداری اسناد - 17041325104

محمد نجفی _32449876

ثبت تقاضای تشرف در کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)

17041326000

ثبت نام در کاروان - 12031326101

محمد حسن صنعتی_ 32424410

اعزام کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)

17041327000

صدور مجوز چاپ بلیت - 17041327100

محمد نجفی_ 32449876

تهیه صورتجلسه اعزام - 17041327101

محمد حسن صنعتی _32424410

انتخاب و اعزام کارگزاران (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)

13011328000

صدور حکم کارگزاران - 13011328100

علیرضا عباسی _32449514