چهارشنبه 08 آذر 1402
EN

خبرگزاري

آشنایی با فرآیندهای اجرایی طرح نوین عتبات عالیات ویژه دفاتر خدمات زیارتی

آشنایی با فرآیندهای اجرایی طرح نوین عتبات عالیات ویژه دفاتر خدمات زیارتی

کارگزاران زیارتی با مراجعه به لینک آشنایی با فرایندهای اجرایی طرح نوین عتبات عالیات ویژه دفاتر خدمات زیارتی می توانند نسبت به دریافت فایل اقدام نمایند. 

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

Nicole Bailey
Nicole Bailey جمعه, 25 شهریور,1401 00:45
Robert Kraemer
Robert Kraemer دوشنبه, 28 شهریور,1401 23:55
Linda Garcia
Linda Garcia دوشنبه, 25 مهر,1401 04:27
George Golden
George Golden دوشنبه, 25 مهر,1401 18:30
Monica Preiss
Monica Preiss ﺳﻪشنبه, 26 مهر,1401 04:04
Bradley Stone
Bradley Stone چهارشنبه, 04 آبان,1401 12:42
Betty Garcia
Betty Garcia پنجشنبه, 19 آبان,1401 00:32
Eloy Smith
Eloy Smith پنجشنبه, 19 آبان,1401 07:12
James Caywood
James Caywood جمعه, 20 آبان,1401 03:38
Bonnie Ogden
Bonnie Ogden جمعه, 20 آبان,1401 18:13
Carl Martin
Carl Martin چهارشنبه, 25 آبان,1401 05:36
Phil Howard
Phil Howard پنجشنبه, 26 آبان,1401 00:25
Jacqueline Sherrell
Jacqueline Sherrell شنبه, 28 آبان,1401 16:14
John Evans
John Evans یکشنبه, 29 آبان,1401 09:19
Monica Bass
Monica Bass پنجشنبه, 03 آذر,1401 05:48
Odell Vasquez
Odell Vasquez جمعه, 11 آذر,1401 13:54
Denise Reyes
Denise Reyes شنبه, 12 آذر,1401 14:52
Joseph Leavell
Joseph Leavell چهارشنبه, 16 آذر,1401 14:57
Jerald McGhee
Jerald McGhee یکشنبه, 20 آذر,1401 08:39
Brandy Fogle
Brandy Fogle یکشنبه, 20 آذر,1401 09:57
Ruth Walker
Ruth Walker چهارشنبه, 23 آذر,1401 15:33
Lynn Ambrose
Lynn Ambrose جمعه, 25 آذر,1401 22:24
Adam Johnson
Adam Johnson شنبه, 26 آذر,1401 06:03
James Brown
James Brown ﺳﻪشنبه, 29 آذر,1401 01:33
Dana Calvert
Dana Calvert ﺳﻪشنبه, 29 آذر,1401 20:53
Victor Lopez
Victor Lopez جمعه, 02 دی,1401 15:06
Howard Kim
Howard Kim چهارشنبه, 14 دی,1401 20:57
Eva Miller
Eva Miller پنجشنبه, 15 دی,1401 15:19
Harriet Hogan
Harriet Hogan جمعه, 16 دی,1401 14:21
Lizzie Richardson
Lizzie Richardson یکشنبه, 18 دی,1401 02:29
Joseph Troutman
Joseph Troutman ﺳﻪشنبه, 20 دی,1401 15:10
Evelyn Price
Evelyn Price چهارشنبه, 21 دی,1401 02:22
Perry Partin
Perry Partin پنجشنبه, 22 دی,1401 12:07
Terrence Tran
Terrence Tran پنجشنبه, 22 دی,1401 12:52
Duane Straw
Duane Straw پنجشنبه, 22 دی,1401 22:24
Tiara Fish
Tiara Fish جمعه, 23 دی,1401 14:08
Vicky Delcastillo
Vicky Delcastillo شنبه, 24 دی,1401 06:49
Patricia Brown
Patricia Brown پنجشنبه, 13 بهمن,1401 13:58
Karen North
Karen North شنبه, 15 بهمن,1401 16:17
Maria Oliver
Maria Oliver شنبه, 15 بهمن,1401 19:13
Mathew Ervin
Mathew Ervin یکشنبه, 16 بهمن,1401 00:15
Jerilyn Carr
Jerilyn Carr دوشنبه, 17 بهمن,1401 14:09
Deborah Hawkins
Deborah Hawkins ﺳﻪشنبه, 18 بهمن,1401 05:00
Robert Sams
Robert Sams دوشنبه, 24 بهمن,1401 08:55
Judy Hernandez
Judy Hernandez دوشنبه, 24 بهمن,1401 19:11
Sheryl Brown
Sheryl Brown پنجشنبه, 27 بهمن,1401 09:24
Alice Thomas
Alice Thomas پنجشنبه, 04 اسفند,1401 00:51
Anna Perkins
Anna Perkins پنجشنبه, 04 اسفند,1401 13:23
Dennis Perez
Dennis Perez جمعه, 05 اسفند,1401 18:20
Danny Mills
Danny Mills جمعه, 05 اسفند,1401 22:22
John Bond
John Bond شنبه, 06 اسفند,1401 06:13
Rudolph Pike
Rudolph Pike شنبه, 06 اسفند,1401 07:58
Patrick Jozwiak
Patrick Jozwiak شنبه, 06 اسفند,1401 17:43
Veronica Anderson
Veronica Anderson چهارشنبه, 10 اسفند,1401 22:08
Cary Fife
Cary Fife پنجشنبه, 11 اسفند,1401 01:43
Salvador Hansen
Salvador Hansen پنجشنبه, 11 اسفند,1401 17:38
Phyllis McElroy
Phyllis McElroy جمعه, 12 اسفند,1401 09:29
Mary Beyer
Mary Beyer شنبه, 13 اسفند,1401 11:39