یکشنبه 24 تیر 1403
EN

خبرگزاري

دستورالعمل و ضوابط نقل و انتقال اسناد حج تمتع

  • 20 بهمن 1402
  • 09:28
  • حج تمتع
  • 296 دیدگاه
  • 9550 بازدید
  • Article Rating

«دستورالعمل و ضوابط نقل و انتقال اسناد حج تمتع»

 

ماده 1 : تعاریف

قبض ودیعه‌گذاری علی‌الحساب حج تمتع: منظور آن دسته از قبوضی است که فرد واجد شرایط برابر ضوابط مربوطه در زمان مقرر در سیستم بانکی ثبت‌نام اولیه نموده که ارزش ریالی و علی‌الحساب این‌گونه قبوض ده ‌میلیون ریال و به نام فرد و نزد بانک‌ ملی میباشد.

انتقال‌دهنده: آن دسته از افراد (دارای قبض مشمول بند فوق) که اینک در صورت تطابق اطلاعات و مندرجات قبض با مدارک دراختیار، به عنوان صاحب قبض شناخته شده و قصد واگذاری قبض خویش را وفق این دستورالعمل به فرد دیگری دارد.

انتقال‌گیرنده: آن دسته از افراد که برابر ضوابط و مقررات و شروطی که در ادامه خواهد آمد (مندرج در ماده 2) به‌عنوان فرد واجد شرایط دریافت قبض شناخته می‌شوند.

کارگزار: آن‌دسته از دفاتر زیارتی مجاز در سطح استان/ شهرستان که با تشخیص و برابر ضوابط، با ابلاغ کتبی ازسوی مدیریت حج و زیارت استان مربوطه به عنوان کارگزار مجاز انتخاب و تعیین می‌گردد.

ماده 2 : ضوابط، شرایط

- شخص انتقال دهنده و انتقال گیرنده می‌بایست رأساً و شخصاً در یکی از دفاتر کارگزاری حضور یافته و با ارائه مدارک، درخواست خود را از طریق کارگزار در سامانه به ثبت رسانده و فرمهای مربوطه به امضا و اثر انگشت آنها برسد.

- درصورت فوت دارنده قبض ودیعه‌گذاری، احدی از وراث به نمایندگی از سایر وراث قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی می‌تواند قبض را برابر ضوابط و با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل واگذار نماید.

- افرادی‌که در سیستم بانکی دارای قبض ودیعه‌گذاری علی­ الحساب حج تمتع می‌باشند (جزء اقلام باز بانکی)، مجاز به تهیه و انتقال مجدد قبض به‌نام خود نمی‌باشند.

تبصره: آن‌دسته از افراد که در سیستم بانکی دارای قبض ودیعه‌گذاری بوده لیکن نوبت تشرف آنان اعلام نشده و اینک قصد تهیه قبض اولویت‌دار را دارند می­توانند قبلاً نسبت به واگذاری قبض خود اقدام و چنانچه قصد واگذاری قبض را به یکی از بستگان درجه اول داشته باشد دراین حالت سیستم شرط ذیل را کنترل نخواهد نمود.

- کلیه قبوضی که در سامانه جامع نقل و انتقال ثبت و واگذار می‌شوند، امکان انتقال مجدد را نخواهند داشت بجز مواردی که انتقال مجدد به پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند باشد.

- تشرف انتقال‌گیرنده به حج تمتع منوط به اعلام اولویت قبض و نیز وجود ظرفیت خالی در کاروان‌ها خواهد بود و طبعاً در این شرایط دفاتر حج و زیارت استانی تعهدی برای ثبت‌نام و اعزام دارندگان قبوض انتقالی نخواهند داشت.

- انتقال‌گیرنده می‌بایست از سلامتی و توانایی تشرف به حج تمتع برخوردار بوده و بهرحال تشرف اینگونه اشخاص نیز منوط به تأییدیه پزشک مربوطه می‌باشد.

ماده3: نحوه مراجعه، مدارک مورد نیاز متقاضیان

الف) نحوه مراجعه

هریک از افراد انتقال ‌دهنده ‌و انتقال ‌گیرنده واجد شرایط لازم، می‌بایست شخصاً به همراه اصل مدارک مورد نیاز به کارگزار مجاز مراجعه و درخواست خود را ارائه دهند.

ب) مدارک مورد نیاز برای انتقال دهنده:

- اصل قبض ودیعه‌گذاری و تصویری از آن.

- اصل شناسنامه و تصویری از تمام صفحات آن (برای مواردی که نیاز به اثبات نسبت خویشاوندی دارد ارائه شناسنامه سایر افراد نیز الزامی می‌باشد).

تذکر: درکلیه مواردی که انجام نقل و انتقال منوط به وجود نسبت خویشاوندی است، تنها راه اثبات و احراز نسبت ذکر شده از طریق ارائه شناسنامه این افراد خواهد بود.

- اصل کارت ملی و تصویر آن

- گواهی حصر وراثت، رضایت نامه یا وکالتنامه وراث به احدی از ورثه (درصورت فوت صاحب قبض ودیعه‌گذاری)

ب) مدارک مورد نیاز برای انتقال گیرنده:

- اصل شناسنامه و تصویری از تمام صفحات آن

- اصل کارت ملی و تصویر آن

ماده 4: مراحل اجرایی و انجام عملیات نقل و انتقال

- چنانچه انتقال دهنده یا گیرنده همزمان مراجعه ننموده و با مراجعه به کارگزار درخواست معرفی فردی را جهت واگذاری قبض به وی یا تهیه قبض از او را داشته باشد در این حالت برابر ماده 3 نسبت به اخذ درخواست و مشخصات و آگاهی از شرایط اولیه آنان اقدام نموده و به محض مشخص شدن طرف دیگر انتقال، ترتیب و قراری را با آنان همزمان در دفتر خود هماهنگ می‌نماید تا ایشان با مراجعه و مذاکره حضوری و مستقیم با یکدیگر به توافق لازم رسیده و درخواست ثبت انتقال را در سامانه داشته باشد. درج اطلاعات در سامانه، صدور برگه توافق از سامانه و امضاء آن و اسکن مدارک طرفین منوط به حضور همزمان افراد و انجام مراحل فوق در کارگزاری می‌باشد.

تذکر مهم:  دارندگان قبوض ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع میبایست حسب استان( ویا شهرستان) قبض ودیعه گذاری خود به نزدیکترین دفتر زیارتی مراجعه و درخواست خود را ارائه نماید ازاینرو  به منظور تسهیل و تسریع در امور نقل وانتقال و کاهش  تردد افراد جهت انجام پیگیری­های بعدی اداری  وبعضاً جلوگیری از برخی از سودجویی­ها و واسطه ­گری­ها تأکید می­شود تا کارگزار از پذیرش درخواست انتقال دهنده قبض ودیعه گذاری که متعلق به سایر استانها میباشد خودداری نموده و افراد را به استان محل قبض و سکونت فرد دلالت و عندالزوم  مراتب را مدیریت استان هماهنگ نمایند. 

- کارگزار مطلقا مجاز به رسیدگی، اخذ درخواست، انجام امور نقل و انتقال بدون حضور انتقال دهنده و یا گیرنده که بعضا با وکالت­نامه و یا ... مراجعه می­نمایند، نمی­باشد (بجز مواردی که صاحب سند فوت کرده و احدی از وراث، از سایر وراث وکالت نامه رسمی دارند)

- کارگزار بعد از انجام مراحل مربوطه و در صورت تأیید مراتب توسط مدیریت حج و زیارت استان، ابتدا معرفی نامه مراجعه به دفتر اسناد رسمی که توسط مدیریت حج و زیارت استان به همراه معرفی نامه مراجعه به بانک چاپ و تحویل کارگزار شده است را به افراد تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آنجا هدایت می‌کند. پس از مراجعه افراد به دفتر اسناد رسمی و تنظیم صلح‌نامه، صلح‌نامه تنظیمی توسط کارگزار در سامانه اسکن و تأیید برای مدیریت حج و زیارت استان ارسال می‌گردد. پس از کنترل و بررسی صلح نامه توسط استان و تأیید سیستمی آن، کارگزار نسبت به تحویل معرفی‌نامه مراجعه افراد به بانک‌ملی و هدایت ایشان جهت انجام ادامه فرآیند اقدام می‌نماید که افراد با در دست داشتن مدارک لازم (مدارک شناسایی افراد، صلحنامه، معرفی نامه به بانک) به یکی از شعب بانک‌ملی مراجعه و نسبت به ابطال قبض ودیعه‌گذاری قبلی اقدام و بانک برای انتقال‌گیرنده قبض جدید به نام وی و با همان سابقه و اولویت ثبت‌نام اولیه صادر می‌نماید (در این حالت اولویت ثبت‌نام فرد قبلی عیناً به انتقال گیرنده منتقل می‌شود).

 

- کارگزار مجاز است پس از انجام عملیات نقل و انتقال از هر یک از طرفین مبلغ 250 هزار تومان (جمعاً به میزان 500 هزار تومان) در قبال ارایه رسید (بابت حق‌الزحمه بررسی، ثبت درخواست، اسکن مدارک، ایاب و ذهاب به دفتر حج و زیارت و پیگیری امور و سایر هزینه‌های مرتبط به کارگزار) دریافت نماید.

تبصره: دریافت هرگونه وجهی غیر از مبلغ فوق مجاز نمی‌باشد

ماده 5 : موارد عمومی

- انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده می‌بایست علاوه بر این‌که در خصوص نحوه و چگونگی واگذاری قبض ودیعه‌گذاری (اصل و سود متعلقه و ... ) با هم تعامل، توافق و هماهنگی لازم را نموده باشند شخصاً در دفتر زیارتی حضور یافته و کارگزار نیز در این بین اکیداً حق هیچ‌گونه مداخله، ورود در مباحث طرفین، اظهارنظر و پیشنهادی که جنبه جانب‌داری از طرفی در معامله را داشته باشد نداشته و می‌بایست بر حسن اجرای کار در قالب رعایت چارچوب این دستورالعمل نظارت دقیق معمول نماید.