ﺳﻪشنبه 28 خرداد 1398
EN

خبرگزاري

دستورالعمل و ضوابط نقل و انتقال اسناد حج تمتع

  • 04 بهمن 1396
  • 09:28
  • حج تمتع
  • 3 دیدگاه
  • 129 بازدید
  • Article Rating

«دستورالعمل و ضوابط نقل و انتقال اسناد حج تمتع»

 

ماده 1 : تعاریف

قبض ودیعه‌گذاری علی‌الحساب حج تمتع: منظور آن دسته از قبوضی است که فرد واجد شرایط برابر ضوابط مربوطه در زمان مقرر در سیستم بانکی ثبت‌نام اولیه نموده که ارزش ریالی و علی‌الحساب این‌گونه قبوض ده ‌میلیون ریال و به نام فرد و نزد بانک‌ ملی میباشد.

انتقال‌دهنده: آن دسته از افراد (دارای قبض مشمول بند فوق) که اینک در صورت تطابق اطلاعات و مندرجات قبض با مدارک دراختیار، به عنوان صاحب قبض شناخته شده و قصد واگذاری قبض خویش را وفق این دستورالعمل به فرد دیگری دارد.

انتقال‌گیرنده: آن دسته از افراد که برابر ضوابط و مقررات و شروطی که در ادامه خواهد آمد (مندرج در ماده 2) به‌عنوان فرد واجد شرایط دریافت قبض شناخته می‌شوند.

کارگزار: آن‌دسته از دفاتر زیارتی مجاز در سطح استان/ شهرستان که با تشخیص و برابر ضوابط، با ابلاغ کتبی ازسوی مدیریت حج و زیارت استان مربوطه به عنوان کارگزار مجاز انتخاب و تعیین می‌گردد.

ماده 2 : ضوابط، شرایط

- شخص انتقال دهنده و انتقال گیرنده می‌بایست رأساً و شخصاً در یکی از دفاتر کارگزاری حضور یافته و با ارائه مدارک، درخواست خود را از طریق کارگزار در سامانه به ثبت رسانده و فرمهای مربوطه به امضا و اثر انگشت آنها برسد.

- درصورت فوت دارنده قبض ودیعه‌گذاری، احدی از وراث به نمایندگی از سایر وراث قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی می‌تواند قبض را برابر ضوابط و با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل واگذار نماید.

- افرادی‌که در سیستم بانکی دارای قبض ودیعه‌گذاری علی­ الحساب حج تمتع می‌باشند (جزء اقلام باز بانکی)، مجاز به تهیه و انتقال مجدد قبض به‌نام خود نمی‌باشند.

تبصره: آن‌دسته از افراد که در سیستم بانکی دارای قبض ودیعه‌گذاری بوده لیکن نوبت تشرف آنان اعلام نشده و اینک قصد تهیه قبض اولویت‌دار را دارند می­توانند قبلاً نسبت به واگذاری قبض خود اقدام و چنانچه قصد واگذاری قبض را به یکی از بستگان درجه اول داشته باشد دراین حالت سیستم شرط ذیل را کنترل نخواهد نمود.

- کلیه قبوضی که در سامانه جامع نقل و انتقال ثبت و واگذار می‌شوند، امکان انتقال مجدد را نخواهند داشت بجز مواردی که انتقال مجدد به پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند باشد.

- تشرف انتقال‌گیرنده به حج تمتع منوط به اعلام اولویت قبض و نیز وجود ظرفیت خالی در کاروان‌ها خواهد بود و طبعاً در این شرایط دفاتر حج و زیارت استانی تعهدی برای ثبت‌نام و اعزام دارندگان قبوض انتقالی نخواهند داشت.

- انتقال‌گیرنده می‌بایست از سلامتی و توانایی تشرف به حج تمتع برخوردار بوده و بهرحال تشرف اینگونه اشخاص نیز منوط به تأییدیه پزشک مربوطه می‌باشد.

ماده3: نحوه مراجعه، مدارک مورد نیاز متقاضیان

الف) نحوه مراجعه

هریک از افراد انتقال ‌دهنده ‌و انتقال ‌گیرنده واجد شرایط لازم، می‌بایست شخصاً به همراه اصل مدارک مورد نیاز به کارگزار مجاز مراجعه و درخواست خود را ارائه دهند.

ب) مدارک مورد نیاز برای انتقال دهنده:

- اصل قبض ودیعه‌گذاری و تصویری از آن.

- اصل شناسنامه و تصویری از تمام صفحات آن (برای مواردی که نیاز به اثبات نسبت خویشاوندی دارد ارائه شناسنامه سایر افراد نیز الزامی می‌باشد).

تذکر: درکلیه مواردی که انجام نقل و انتقال منوط به وجود نسبت خویشاوندی است، تنها راه اثبات و احراز نسبت ذکر شده از طریق ارائه شناسنامه این افراد خواهد بود.

- اصل کارت ملی و تصویر آن

- گواهی حصر وراثت، رضایت نامه یا وکالتنامه وراث به احدی از ورثه (درصورت فوت صاحب قبض ودیعه‌گذاری)

ب) مدارک مورد نیاز برای انتقال گیرنده:

- اصل شناسنامه و تصویری از تمام صفحات آن

- اصل کارت ملی و تصویر آن

ماده 4: مراحل اجرایی و انجام عملیات نقل و انتقال

- چنانچه انتقال دهنده یا گیرنده همزمان مراجعه ننموده و با مراجعه به کارگزار درخواست معرفی فردی را جهت واگذاری قبض به وی یا تهیه قبض از او را داشته باشد در این حالت برابر ماده 3 نسبت به اخذ درخواست و مشخصات و آگاهی از شرایط اولیه آنان اقدام نموده و به محض مشخص شدن طرف دیگر انتقال، ترتیب و قراری را با آنان همزمان در دفتر خود هماهنگ می‌نماید تا ایشان با مراجعه و مذاکره حضوری و مستقیم با یکدیگر به توافق لازم رسیده و درخواست ثبت انتقال را در سامانه داشته باشد. درج اطلاعات در سامانه، صدور برگه توافق از سامانه و امضاء آن و اسکن مدارک طرفین منوط به حضور همزمان افراد و انجام مراحل فوق در کارگزاری می‌باشد.

تذکر مهم:  دارندگان قبوض ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع میبایست حسب استان( ویا شهرستان) قبض ودیعه گذاری خود به نزدیکترین دفتر زیارتی مراجعه و درخواست خود را ارائه نماید ازاینرو  به منظور تسهیل و تسریع در امور نقل وانتقال و کاهش  تردد افراد جهت انجام پیگیری­های بعدی اداری  وبعضاً جلوگیری از برخی از سودجویی­ها و واسطه ­گری­ها تأکید می­شود تا کارگزار از پذیرش درخواست انتقال دهنده قبض ودیعه گذاری که متعلق به سایر استانها میباشد خودداری نموده و افراد را به استان محل قبض و سکونت فرد دلالت و عندالزوم  مراتب را مدیریت استان هماهنگ نمایند. 

- کارگزار مطلقا مجاز به رسیدگی، اخذ درخواست، انجام امور نقل و انتقال بدون حضور انتقال دهنده و یا گیرنده که بعضا با وکالت­نامه و یا ... مراجعه می­نمایند، نمی­باشد (بجز مواردی که صاحب سند فوت کرده و احدی از وراث، از سایر وراث وکالت نامه رسمی دارند)

- کارگزار بعد از انجام مراحل مربوطه و در صورت تأیید مراتب توسط مدیریت حج و زیارت استان، ابتدا معرفی نامه مراجعه به دفتر اسناد رسمی که توسط مدیریت حج و زیارت استان به همراه معرفی نامه مراجعه به بانک چاپ و تحویل کارگزار شده است را به افراد تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آنجا هدایت می‌کند. پس از مراجعه افراد به دفتر اسناد رسمی و تنظیم صلح‌نامه، صلح‌نامه تنظیمی توسط کارگزار در سامانه اسکن و تأیید برای مدیریت حج و زیارت استان ارسال می‌گردد. پس از کنترل و بررسی صلح نامه توسط استان و تأیید سیستمی آن، کارگزار نسبت به تحویل معرفی‌نامه مراجعه افراد به بانک‌ملی و هدایت ایشان جهت انجام ادامه فرآیند اقدام می‌نماید که افراد با در دست داشتن مدارک لازم (مدارک شناسایی افراد، صلحنامه، معرفی نامه به بانک) به یکی از شعب بانک‌ملی مراجعه و نسبت به ابطال قبض ودیعه‌گذاری قبلی اقدام و بانک برای انتقال‌گیرنده قبض جدید به نام وی و با همان سابقه و اولویت ثبت‌نام اولیه صادر می‌نماید (در این حالت اولویت ثبت‌نام فرد قبلی عیناً به انتقال گیرنده منتقل می‌شود).

 

- کارگزار مجاز است پس از انجام عملیات نقل و انتقال از هر یک از طرفین مبلغ 50 هزار تومان (جمعاً به میزان 100 هزار تومان) در قبال ارایه رسید (بابت حق‌الزحمه بررسی، ثبت درخواست، اسکن مدارک، ایاب و ذهاب به دفتر حج و زیارت و پیگیری امور و سایر هزینه‌های مرتبط به کارگزار) دریافت نماید.

تبصره: دریافت هرگونه وجهی غیر از مبلغ فوق مجاز نمی‌باشد

ماده 5 : موارد عمومی

- انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده می‌بایست علاوه بر این‌که در خصوص نحوه و چگونگی واگذاری قبض ودیعه‌گذاری (اصل و سود متعلقه و ... ) با هم تعامل، توافق و هماهنگی لازم را نموده باشند شخصاً در دفتر زیارتی حضور یافته و کارگزار نیز در این بین اکیداً حق هیچ‌گونه مداخله، ورود در مباحث طرفین، اظهارنظر و پیشنهادی که جنبه جانب‌داری از طرفی در معامله را داشته باشد نداشته و می‌بایست بر حسن اجرای کار در قالب رعایت چارچوب این دستورالعمل نظارت دقیق معمول نماید. 

 

 

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350 v2 جمعه, 06 اردیبهشت,1398 11:58
adidas yeezy

pandora bracelet

nike off white

pandora charms

adidas originals eqt

yeezy

pandora

jordan shoes

jordan 11

moncler doudoune

uggs on sale

nike kd

yeezy boost

louboutin

adidas shoes

adidas yeezy

adidas ultra boost

adidas ultra boost

fitflop canada

skechers

moncler uk

air max 95

pandora

moncler sale

giuseppe zanotti sneakers

red bottom shoes

adidas ultra boost

chaussure salomon

fjallraven kanken

fjallraven kanken backpack

yeezy boost 350

chaussure louboutin

nike air max 95

Adidas Nmd

jordan shoes

salomon

bracelet pandora

fila shoes

longchamp tote

golden goose shoes

ugg

ugg outlet

lebron james shoes

adidas stan smith

nike air max

balenciaga runners

air jordan

red bottoms

red bottom shoes

nike air max 90

louboutin

pandora bracelet

air jordan 11 retro

pandora

skechers homme

goyard bag

salomon

pandora charms

off white

red bottoms

vans shoes

philipp plein outlet

philipp plein t shirt

yeezy 750

longchamp backpack

adidas originals nmd

air max

kate spade outlet

fila mens shoes

kate spade outlet

salomon shoes

ugg

birkenstock sale

christian louboutin

kd shoes

jordan shoes

nike shoes

nike air max 90

golden goose outlet

lebron

kate spade bags

balenciaga sneakers

yeezy boost 750

giuseppe zanotti

kate spade purses

adidas yeezy

goyard tote

balenciaga sneakers

currys

yeezy trainers

adidas boost

louboutin femme

moncler coat

nike shoes

adidas stan smith

james harden shoes

pandora jewelry

adidas flux

adidas shoes women

nike air max 90

nike air max

goyard

jordan shoes

mizuno running shoes

pandora

adidas yeezy

salomon

moncler coat

jordan shoes

adidas originals nmd

nike air max

ugg

adidas shoes

mizuno shoes

golden goose sneakers

moncler doudoune

jordan retro 11

pandora charms

birkenstock shoes

adidas superstar

skechers shoes

adidas canada

skechers boots

ugg

eqt

goyard canada

yeezy

pandora uk

pandora charms

jordan

adidas yeezy

lebron 16

louboutin shoes

nike air max
Adidas Yeezy
Adidas Yeezy شنبه, 28 اردیبهشت,1398 06:44
Fenty Puma

Polo Ralph Lauren

Yeezy Boost

Lebron Shoes

Curry 5 Shoes

The North Face

Asics Gel

Golden Goose Sneakers Sale

Adidas Superstar

Champion Sweatshirt

Yeezy Boost

Mulberry Bayswater

Jordan Outlet

Christian Louboutin

CK Underwear

Skechers

Giuseppe Shoes

Vans

Ralph Lauren Canada

Coach Outlet Canada

Jordan Retro 11

Ecco Mens Shoes

Supreme Shirt

Air Max

ED Hardy

Pandora Charms

Swarovski Jewelry

Louboutin Shoes

Fjallraven Backpack

Fjallraven Kanken Backpack

Ralph Lauren

Coach Bags

Nike Air Max 97

Adidas UK

Christian Louboutin Heels

Kate Spade Outlet

Jordan 12

Salvatore Ferragamo Shoes

Red Bottom Shoes

Goyard

Michael Kors Purse

Adidas Outlet

Pandora Jewelry

Champion Hoodie

Off White T Shirt

Nike

Fjallraven Bags

Balenciaga Trainers

Champion Clothing

Birkenstock Shoes

Golden Goose

Ralph Lauren

Nike Air Max 97

Bape Clothing

Adidas Yeezy

Birkenstock Sandals

Balenciagas

Mont Blanc Pens

Birkenstock Sale

Bvlgari Jewelry

Lebron 15

Nike Kyrie

Mizuno Shoes

Curry 5 Shoes

Birkenstock Sandals

Vans Canada

Burberry UK

Coach

Fjallraven

Skechers Go Walk

Coach Bags

Converse UK

Off White Sneakers

Asics

Golden Goose

Pandora Store

Adidas Yeezy

Christian Louboutin

Kyrie Irving Shoes

Louboutin Shoes

Supreme Hoodie

Fitflop Shoes

Longchamp

Golden Goose Shoes

Fila Sneakers

Goyard Wallet

Off White Clothing

Salomon Shoes

Supreme Shirt

Supreme Clothing

Air Max 720

Kate Spade Purses

Champion Sweatshirt

Fitflops Clearance

Bape Shirt

Michael Kors Handbags

Pandora Rings

Pandora Charms

Nike Shox Mens

Hydro Flask 40 OZ

Asics Kayano

Balenciaga Shoes

Fred Perry Shoes

Karen Millen

Vibram Five Fingers

Air Jordan 11

Jimmy Choo Shoes

Birkenstock Sale

Adidas Superstar

MCM Wallet

James Harden

Nike Air Max

Salomon Speedcross 4

Pandora Rings

Bape Shorts

Adidas NMD Womens

Louboutin

Balenciaga Bags

Louboutin Shoes

Suicoke Sandals

Fila Shoes

Nike Air Uptempo

Pandora Official Site

KD Shoes

Jimmy Choo Heels

Vibram Five Fingers

Fjallraven Backpack

Air Max 97

Toms

Ultra Boost Uncaged

Fitflop Sandals

Karen Millen

Salomon Xa Pro 3d

New Balance Mens

Air Max 2019

Coach Bags

Fjallraven

Birkenstock UK

Ferragamo

Longchamp Backpack

Pandora Bracelet

Cartier Love Bracelet

Fila Sneakers

Pandora Bracelet

Nike Shoes

Vans Slip On

Kate Spade Canada

Converse Shoes

Giuseppe Zanotti Trainers

Giuseppe

KD 10

Bape

Vans

Balenciaga Bags

Adidas Yeezy

Longchamp

Hydro Flask 32 OZ

Clarks

Bottega Veneta Handbags

Bape Shirt

Converse All Star

Fjallraven Kanken

Birkenstock Sale

Supreme

Karen Millen Tops
skechers boots
skechers boots پنجشنبه, 02 خرداد,1398 16:04