یکشنبه 06 خرداد 1397
EN

خبرگزاري

بازدید ماهیانه از اتوبوسهای شرکت حمل و نقل طرف قرارداد در اعزام زائرین زمینی عتبات به مرز و بالعکس

بازدید ماهیانه از اتوبوسهای شرکت حمل و نقل طرف قرارداد در اعزام زائرین زمینی عتبات به مرز و بالعکس

هر ساله هزاران نفر از مردم استان خراسان جنوبی به شوق زیارت اماکن مقدسه عراق بصورت زمینی عازم این کشور میشوند. مرز ترددی زائرین  خراسان جنوبی مرز مهران می باشد که بصورت رفت و برگشت زائرین مسافتی در حدود 4000 کیلومتر را طی مینمایند و تقریباً 4 روز از سفر 11روزه خود را در اتوبوس میگذرانند. این امرمدیریت حج و زیارت خراسان جنوبی را بر آن داشت تا از سال گذشته با تشکیل کمیته بازرسی از اتوبوسهای شرکت حمل و نقل طرف قرارداد، در راستای ارتقای سطح خدمات دهی ناوگان حمل و نقل گام بردارد. لذا بر طبق برنامه ریزی های صورت گرفته بصورت ماهیانه از این اتوبوسها سرکشی و امکانات سرمایشی و گرمایشی، صوت و تصویر، نظافت، سالم بودن صندلیها و موارد دیگر نیز مورد بازدید قرارمیگیرد و در صورت وجود عیب و نقص در خدمات و امکانات،  مهلتی جهت رفع موارد تعیین و در صورت برطرف نشدن از اعزام اتوبوس جلوگیری وشرکت حمل و نقل موظف به جایگزینی اتوبوس مناسب دیگر می باشد.

از دیگر اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش نظارتها بر خدمات شرکت حمل و نقل میتوان به طراحی فرم ارزیابی اتوبوس اشاره داشت که این فرم توسط دفاتر و شرکتهای خدمات زیارتی در اختیار مدیران راهنمای کاروانهای زمینی عتبات قرار گرفته و اتوبوس حامل زائرین  در مسیر رفت و برگشت تامرز  توسط مدیر و روحانی کاروان ارزیابی و در صورت گزارش ایراد و نقص که موجب نارضایتی زائرین را در طول مسیر شده نسبت به کسر از قرارداد شرکت حمل و نقل توسط کمیته مربوطه اقدام می شود. 

                                                                       روابط عمومی حج وزیارت خراسان جنوبی

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.