شنبه 10 آبان 1399
EN

خبرگزاري

مطالب موجود برای 'حج، حج تمتع، پرداخت هزینه'

امکان پرداخت وجه حج تمتع با نشان پرداخت برنامه آپ فراهم شد.

امکان پرداخت وجه حج تمتع با نشان پرداخت برنامه آپ فراهم شد.

به منظور تسهیل عملیات پرداخت هزینه حج تمتع در سامانه رزرو و استفاده از فناوری های نوین، امکان پرداخت وجوه حج تمتع در سامانه رزرو با استفاده از نشان پرداختِ اپلیکیشن آپ فراهم گردیده است. عملکرد این قسمت به صورت زیر است: 1- زا...