یکشنبه 24 تیر 1403
EN

.

اطلاعات بروز ساختار سازمانی ومدیران

اطلاعات مدیران حج وزیارت خراسان جنوبی

افزودن محتوا...

حسین دستگردی

مدیر حج وزیارت خراسان جنوبی

 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

تلفن مستقیم:  32446969

تلفن همراه : 09196821755

پست الکترونیک:   h.dastigerdi110@gmail.com

سوابق کاری:

- مسئول امور اداری و روابط عمومی

- عامل ذیحساب و مسئول امورمالی

- جانشین مدیر حج وزیارت خراسان جنوبی

- مدیر حج وزیارت خراسان جنوبی

 

 

 

اطلاعات مدیر حج وزیارت خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره ملی

تلفن همراه

تلفن مستقیم

ایمیل

حسین دستگردی

مدیر حج وزیارت خراسان جنوبی

0650523725

09196821755

32446969

h.dastigerdi110@gmail.com