مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی

تاریخ: 02 دی 1398

گزارش تصویری/ جلسه ساماندهی سرگروه های زائرین اربعین حسینی(ع)

گزارش تصویری/ جلسه ساماندهی سرگروه های زائرین اربعین حسینی(ع)