مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی

تاریخ: 02 دی 1397

گزارش تصویری برگزاری آزمون کارگزاران حج تمتع 98 استان خراسان جنوبی

«گزارش تصویری برگزاری آزمون کارگزاران حج تمتع 98 استان خراسان جنوبی»