مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی

تاریخ: 27 آبان 1402

طنین هم نوایی خادمین زایرین خراسان جنوبی با کودکان غزه

به گزارش روابط عمومی حج وزیارت خراسان جنوبی خادمین زایرین حج وزیارت استان ومردم مومن وانقلابی استان در ابراز همدردی و همبستگی با فلسطین مظلوم باز هم حماسه آفریدند. مدیر وکارکنان مدیریت حج وزیارت خراسان جنوبی به همراه حضور باشکوه کارگزاران زیارتی امروز همگام با دیگر هموطنان در اجتماع سراسری کشتار وحشیانه کودکان مظلوم غزه را محکوم نمودند و صدای مظلومیت کودکان غزه را فریاد زدند .
خادمین زایرین و مردم انقلابی استان خراسان جنوبی در این مراسم همچنین باری دیگر حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی که بیش از 40 روز است به جان مردم بی گناه و غیر نظامیان افتاده را مردم محکوم کردند.