یکشنبه 30 خرداد 1400
EN

خبرگزاري

مطالب موجود برای ' فتنه تحریف'

 فتنه تحریف: تحلیلی بر منطق قرآنی «جریان تحریف» در بیانات رهبرانقلاب

فتنه تحریف: تحلیلی بر منطق قرآنی «جریان تحریف» در بیانات رهبرانقلاب

جانمایی ابعاد مختصری از «جریانِ تحریف» در مجموع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ذیل چند مفهوم قرآنی.