دوشنبه 12 خرداد 1399
EN

خبرگزاري

مطالب موجود برای 'عتبات، عراق ، عتبات عالیات، ثبت نام'

ثبت نام اعزامهای 10 فروردین لغایت 8 اردیبهشت 98 کاروانهای عتبات از فردا

ثبت نام اعزامهای 10 فروردین لغایت 8 اردیبهشت 98 کاروانهای عتبات از فردا

ثبت نام گروههای مربوط به ایام بعد از نوروز ( از تاریخ 10‏/1‏/98 لغایت 8‏/2‏/98) از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 15‏/12‏/97 بر روی سیستم جامع عتبات آغاز می گردد.
شروع ثبت نام از متقاضیان عتبات عالیات عراق برای ایام عرفه ، عیدقربان و عیدغدیر

شروع ثبت نام از متقاضیان عتبات عالیات عراق برای ایام عرفه ، عیدقربان و عیدغدیر

ثبت نام از متقاضیان تشرف به عتبــات عالیــات عراق برای ایام عرفه ، عیدقربان و عیدغدیر رأس ســاعـت 9 صبــح روز شنبه 98/04/29 برای بازه زمانی 98/05/14 لغایت 98/05/31 آغاز می گردد. ابوالفضل نوفرستی ضمن اعلام ای...