پنجشنبه 01 مهر 1400
EN

.

فرم رای گیری برخط ( نظر سنجی ) خدمات

رای گیری برخط ( نظرسنجی ) خدمت پیش ثبت نام زائرین حج تمتع، عمره مفرده، عتبات عالیات عراق و سوریه

در کدامیک از پیش ثبت نام اعزام های زیارتی شرکت نمودید
اطلاع رسانی و دسترسی به آدرس سامانه پیش ثبت نام را چگونه ارزیابی می فرمایید
انجام فرآیند پیش ثبت نام در سامانه چگونه بود؟
ثبت نظر  مشاهده نتایج
 

رای گیری برخط ( نظر سنجی) خدمت ثبت نام و اعزام زائرین حج تمتع، عمره مفرده، عتبات عالیات عراق و سوریه

 
 
در کدامیک از کاروان های زیارتی ثبت نام نموده و اعزام شده اید؟
نحوه اطلاع رسانی مدارک موردنیاز و شرایط سفر را در چه سطحی ارزیابی می نمایید؟
ارزیابی شما از شیوه پرداخت هزینه سفر چیست؟
کیفیت جلسات آموزشی زائرین (آمادگی های قبلی، شرایط، مقدمات و برنامه های سفر، بایدها و نبایدهای سفر، آسیب پذیری های زائر و ...)
ثبت نظر  مشاهده نتایج