مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی

تاریخ: 16 اسفند 1397

اطلاعیه برنامه برگزاری آزمون های مدیران و معاونین و عوامل اجرایی حج تمتع98

اطلاعیه برنامه برگزاری آزمون های مدیران و معاونین و عوامل اجرایی حج تمتع98