مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی

تاریخ: 29 فروردین 1392

جنبش اسلامی «حماس » از ریاست سازمان حج و زیارت تشکر کرد.

اين مصاحبه  در راستای انتخاب مديران کاروانهاي تمتع 92 انجام مي گيرد که در اين راستا هيئت‌هايي از سوي سازمان حج و زيارت مشخص شده‌اند تا با حضور در استان‌هاي کشور براي مصاحبه با مديران کاروان‌ها و ارزيابي عملکرد آنان، ايشان را ازلحاظ توانمندي اجرايي، آشنايي با اماکن مقدسه، خصوصيات ظاهري و . . . مورد بررسي قراردهند.

رضايي معاون عمره و حج سازمان در اين رابطه اعلام  گفت: بر اساس نظر کميته‌هاي تشکيل شده درسازمان، سطح سواد مديران تمتع مي‌بايستي معادل ليسانس علمي و بالاتر باشد و مديران کاروانهاي امسال از ميان کساني انتخاب خواهند شد که در آزمون مديران سال 1387 شرکت نموده و موفق به کسب امتياز لازم شده و همچنين در سنوات قبل عملکردشان مورد رضايت زائران و معيارهاي مورد نظر سازمان حج و زيارت بوده‌است.

رضایی ادامه داد: از آنجايي که لازم است يک مدير حج تمتع براي انجام مسئوليت از پويايي و جنب‌و‌جوش ويژه‌اي برخوردار باشد، ضروري است از نيروهايي استفاده شود که از سلامت و توان جسماني کاملي برخوردار باشند که بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته حداکثر سن مديران مصاحبه‌شونده 55 سال تمام تعيين شده‌است.