مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی

تاریخ: 19 آذر 1397

سوالات و کلید آزمون های گذشته

سوالات و کلید آزمون های گذشته

1-آزمون حج94

2-آزمون حج95

3-آزمون حج96

4-آزمون حج97

5-آزمون جامع کارگزاران حج تمتع 96

6-آزمون مامور اجرايي و معاون سال اولي حج 97

7-آزمون مديران و معاونان حج 94

8- آزمون عوامل حج 94

9-پاسخنامه ها

 

منابع آزمون در سایت http://edu.haj.ir/

 

زمان آزمون: جمعه مورخ 30 آذر ماه 1397 ساعت 15

مکان: سالن آزمون های فنی و حرفه ای استان -

آدرس: بیرجند - خیابان معصومیه - اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی