X
سامانه های سازمانی
تاریخ: 06 مرداد 1396 00:00 نظرات: 0 تعداد امتیاز: 65 Article Rating بازدید: 894 مرتبه
گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس

همایش زائرین شهرستان فردوس در صبح روز جمعه مورخ 96/05/06 برگزار شد.

گروه خبر: حج تمتع
کد خبر: 375
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس
 • گزارش تصویری از همایش زائرین حج تمتع96 شهرستان فردوس

امتیازدهی به خبر

RSS comment feed نظرات ارسال شده (0)

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت